Trang chủ » goi hoa don vnpt

goi hoa don vnpt

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT E-INVOICE

Giới thiệu Hoá đơn điện tử Là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Được Khởi tạo, Lập, Gửi, Nhận, Lưu trữ và Quản lý bằng phương tiện điện tử Có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy trong nhu …

Xem thêm »